Mikä on Spotilla ja mihin sitä käytetään?

Hallitse, valvo, suorita ja tilaa kunnossapitoa ohjelmalla – se on 2020-lukua! Ei enää ruutuvihkoja ja post it -lappuja, joiden rustaamiseen, paikasta toiseen toimittamiseen ja oikealle henkilölle välittämiseen liittyy turhanpäivästä säätöä. Sitä paitsi, ruutuvihot ja post it -laput ovat usein paikoissa nimeltä ”hukka” tai ”talle”, eivätkä siellä, missä niiden oikeasti pitäisi olla.

Raskasteollisuuden ja esimerkiksi elintarviketeollisuuden kunnossapito kannattaa päivittää tälle vuosituhannelle, eli hankkia sähköinen kunnossapitojärjestelmä. Sähköisen kunnossapitojärjestelmän avulla kaikki tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Parhaita sähköisiä kunnossapitojärjestelmiä voi käyttää myös kaikilla mobiililaitteilla, joten esimerkiksi sen avulla jaettu huoltokirja avautuu aina, kun sitä tarvitaan, ja vaikka monella käyttäjällä yhtä aikaa. Huoltojen ja korjausten tekijä saa kaikki pyynnöt reaaliaikaisesti, ja kun hommat on hoidettu, hän voi merkitä ne tehdyiksi – sekä liittää niihin kattavan dokumentaation, mikä helpottaa tulevia huoltoja ja korjauksia.

Spotilla on tällainen, moderni ja vaivaton sähköinen kunnossapitojärjestelmä. Spotilla sopii niin prosessiteollisuudelle, rakennusalalle, julkiselle hallinnolle, kiinteistönhuoltotoimella kuin esimerkiksi pelastusalallekin, ja sitä voidaan soveltaa laitteiden, koneiden ja kaluston huollossa, kunnossapidossa sekä hallinnoinnissa. Valitkaa Spotilla omaan kunnossapitoon tai asiakkaille tarjottaviin huoltopalveluihin – se toimii yhtä hyvin molemmissa tapauksissa.

Korjaavasta kunnossapidosta ennakoivaan, ehkäisevään ja parantavaan kunnossapitoon

Spotilla auttaa siirtymään korjaavasta kunnossapidosta ennakoivaan, ehkäisevään ja parantavaan kunnossapitoon. Isot parannukset ovat joskus kiinni pienistä muutoksista, ja näin voidaan sanoa myös Spotillasta. Spotilla-kunnossapitojärjestelmä on edullinen ja helppo hankkia, eikä sen käyttöönottokaan ole iso prosessi. Jatkossa kunnossapitoon käytetty aika ja raha voivat vähentyä merkittävästi. Linjat ja koneet pyörivät aiempaa varmemmin (ja turvallisemmin), kun kaikki huollot ja tarkastukset on varmasti tehty. Aikaa jää myös ennakoiville korjauksille ja kiinteistön, kaluston, koneiden tai laitteiden parantelulle. Jos etsit kustannustehokkaita ratkaisuja, älä edes harkitse manuaalista kirjausta, vaan valitse sähköiset ratkaisut – esimerkiksi sähköinen huoltokirja tehostaa toimintaa ja vähentää kustannuksia heti alusta pitäen.

Spotilla parantaa palveluntuottajien asiakkaiden tyytyväisyyttä

Feedback

Toimiiko yrityksenne esimerkiksi teollisuuden palveluntuottajana? Asiakkaat kannattaa pitää tyytyväisinä, jotta he eivät kilpailuta palveluntuottamista ja siirrä asiakkuuttaan muualle. Sähköinen kunnossapitojärjestelmä Spotilla parantaa palveluntoimittajan kuin palveluntoimittajan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Manuaalinen työ vähenee, asiakasraportointi automatisoituu ja töiden laskuttaminen helpottuu – myös omat työntekijänne osaavat arvostaa päivittäisten toimenpiteiden helpottumista. Spotillan käyttämisen oppii vartissa, sillä se on varsin selkeä ja käyttäjäystävällinen järjestelmä.

Spotillan avulla saatte käyttöönne asiakas-, kohde- ja laiterekisterit, ja saatte kaikki vikailmoitukset sähköisesti. Asiakkaan ei siis tarvitse soitella teille, vaan hän voi tehdä työtilauksen sähköisesti, ja saada samaa kautta tiedon myös korjauksen suorittamisesta. Korjausraportista hän voi tarkastaa, mitä on tehty ja miksi – läpinäkyvä prosessi on kaikkien etu.

Kunnossapitojärjestelmä Spotilla korvaa kaikki paperilomakkeet sähköisillä lomakkeilla, mahdollistaa töiden tehokkaan suunnittelun ja aikatauluttamisen sekä muodostaa selkeän laskutusaineiston. Laskut ovat virheettömiä, kun töitä ja työtunteja ei enää kirjata paperille tai yritetä muistaa ilman mitään dokumentaatiota.

Elintarviketeollisuuden kunnossapidossa painotetaan tuotantohygieniaa

Spotilla sopii myös elintarviketeollisuuden omaan tai ulkoistettuun kunnossapitoon. Elintarviketeollisuuden kunnossapidossa painotetaan tuotantohygieniaa ja sen ylläpitämistä. Spotilla on turvallinen ja luotettava ratkaisu kaikkiin elintarviketeollisuuden kunnossapitotarpeisiin.

Spotilla mahdollistaa suunnitelmallisen kunnossapidon toteuttamisen. Kaikki vikailmoitukset ilmestyvät reaaliaikaisesti kunnossapidon työjonoon, kun joku tuotantolaitoksen työntekijä tekee helpon vikailmoituksen omassa käytössään olevalla laitteella. Spotillaan voidaan merkitä myös hygieniatarkastuksen suorittaminen toimenpiteiden jälkeen, jolloin aamuvuorolaisetkin saavat tiedon siitä, koska konetta tai laitetta voi alkaa taas käyttää. Kunnossapitotöiden seuranta ja esimerkiksi hygieniaan liittyvien todistusten havainnointi onnistuvat kätevästi Spotillan mobiilisovelluksellakin.

Prosessi- ja raskasteollisuus kärsivät informaatio- ja tuotantokatkoista

Kaikki teollisuus, myös prosessi- ja raskasteollisuus kärsivät informaatio- ja tuotantokatkoista. Spotilla varmistaa, että niitä on mahdollisimman vähän. Spotillan avulla kaikki osapuolet ovat selvillä esimerkiksi värähtelymittauksista, ja vikailmoitukset saadaan tehtyä mobiilisovelluksella saman tien. Tieto tarvittavista huolloista ja korjauksista on heti kunnossapidon työjonossa, eli töiden vastaanotto ei tarvitse mitään välikäsiä. Kun kunnossapito on hommansa hoitanut, näkyy se Spotillassa – samoin kuin se, mitä koneelle tai laitteelle itse asiassa on tehty. Kun homma toimii sujuvasti ja suunnitelmallisesti eikä tieto katoa matkalla, voidaan hallita kustannuksia, vähentää tuotantokatkoksia ja varmistaa tuotannon jatkuminen.

Jää tämä artikkeli

Facebook
Twitter